Klimaatgarant

Energieneutrale woningen realiseren. Dat is wat Klimaatgarant doet – en dat doen we goed. Zo goed, dat we zelfs een garantie afgeven. Niet op de installaties, maar op hun energieprestatie. Daarbij leggen we de lat hoog. Wij gaan voor de best mogelijke prestatie: een EPC van 0 of lager. Wij garanderen die prestatie voor 25 jaar. Niet goed? Geld terug! Dat is uniek in Nederland.
Hoe dat kan? Heel eenvoudig. Klimaatgarant behoort tot de pioniers in duurzame woningbouw. Wij  verzorgden al energieneutrale binnenklimaatoplossingen voor nieuwbouwwoningen, lang voordat het de norm werd. En we houden ze na oplevering ‘op de radar’. Dankzij die monitoring weten we precies hoe de installaties in de loop der tijd presteren. Wat werkt wel en wat niet. Met die kennis kunnen we de producten verbeteren en energieneutraal wonen steeds verder perfectioneren. Daardoor hebben we inmiddels een ijzersterk energieneutraal concept dat geschikt is voor verschillende typen nieuwbouwwoningen.
Dat is goed nieuws, want duurzaam bouwen en minder CO2-uitstoot zijn de thema’s van de toekomst. Daar dragen wij graag ons steentje aan bij. Wij mikken niet alleen op het milieu en een lage energierekening. Het gaat er uiteindelijk om dat mensen comfortabel wonen. Dat betekent een prettig binnenklimaat: koel in de zomer en warm in de winter, en voldoende warm water uit de kraan. Dat is waar wij ons bed voor uitkomen. En waar u ons op mag afrekenen.
Klimaatgarant werkt in opdracht van projectontwikkelaars, bouwbedrijven, corporaties en beleggers. Bij projecten van 20 woningen of meer komt onze aanpak het best tot zijn recht. Daarbij wordt het hele pakket verzorgd: ontwerp, aanleg, financiering, onderhoud én prestatiegarantie voor energiezuinige installaties: een unieke combinatie in de Nederlandse woningbouw.


Dat is goed nieuws, want duurzaam bouwen en minder CO2-uitstoot zijn de thema’s van de toekomst. Daar dragen wij graag ons steentje aan bij. Met bodem warmtepompen, zonnepanelen, balansventilatie en vooral: een dijk van een schil. Maar wij mikken niet alleen op het milieu en een lage energierekening. Het gaat er uiteindelijk om dat mensen comfortabel wonen. Dat betekent een prettig binnenklimaat: koel in de zomer en warm in de winter, en voldoende warm water uit de kraan. Dat is waar wij ons bed voor uitkomen. En waar u ons op mag afrekenen.

Klimaatgarant werkt in opdracht van projectontwikkelaars, bouwbedrijven, corporaties en beleggers. Bij projecten van 20 woningen of meer komt onze aanpak het best tot zijn recht. Daarbij verzorgen wij het hele pakket: ontwerp, aanleg, financiering, onderhoud én prestatiegarantie voor energiezuinige installaties: een unieke combinatie in de Nederlandse woningbouw.

Energieneutrale concepten

Klimaatgarant levert energieneutrale woningen. Wij gaan voor een Energieprestatiecoëfficiënt (EPC) van 0. Dat is fors minder dan de 0,4 die wettelijk is voorgeschreven. Om dat te realiseren gaan wij uit van de Trias Energetica. Een drietrapsraket die ervoor zorgt dat er op efficiënte wijze met het energieverbruik wordt omgegaan.

Klimaatgarant projecten

Klimaatgarant projecten

Klimaatgarant is een pionier op het gebied van duurzaamheid. Het bedrijf bestaat sinds 2012, maar de voorlopers bij Itho Daalderop waren er al veel eerder mee aan de slag. Dankzij die pioniersgeest lopen we al jaren voorop in de branche en hebben we duizenden energieneutrale woningen gerealiseerd. De range is breed: van 20 grondgebonden woningen in Kampen tot 400 appartementen in Amsterdam.

Klimaatgarant projecten

RijswijkBuiten

Zuidelijk van de gemeente Rijswijk verrijst een compleet nieuwe woonwijk, RijswijkBuiten. Een ambitieus project, waarin 3.500 duurzame nieuwbouwwoningen worden gerealiseerd in twee deelgebieden Sion en ’t Haantje. Klimaatgarant levert de duurzame energieconcepten met prestatiegarantie van deze woonwijk waarbij de bewoners...

Klimaatgarant projecten

FAQ
INFORMATIE OVER …

De nieuwe woning is voorzien van energiezuinige installaties voor verwarmen, koelen, warm water, ventilatie en het opwekken van elektriciteit. De meest gestelde vragen over de installaties met onze antwoorden vind je hier. Exacte voorwaarden, garanties en bedragen zijn afhankelijk van het project en het bouwnummer.

Installaties kopen, garantie en onderhoud

Wat raden jullie aan, het systeem kopen of huren?

Dat is een erg persoonlijke afweging. Het hangt onder meer af van de rente waar jullie mee rekenen: hebben jullie het geld op een spaarrekening staan of moeten jullie het geld lenen, wat is de rente die jullie ontvangen of betalen, wat is de hypotheekrenteaftrek, betalen jullie vermogensbelasting etc. We raden jullie aan om het te bespreken met de hypotheekverstrekker of financieel adviseur en het besluit daarvan af laten hangen.

Wat kopen we precies als we het Systeem kopen?

In het algemeen bestaat het Systeem uit de warmtepomp, de bron, de boiler, de zonnepanelen en de omvormer. Bij appartementen wordt een deel van de installaties gezamenlijk gebruikt; gezamenlijke installaties zoals de bron kunnen alleen door de Vereniging van Eigenaren gekocht worden.

Hoe zit het met de BTW en het PV systeem?

Als jullie het systeem tijdens de bouw kopen is een deel van de aanschafprijs bedoeld voor het PV systeem. In de koopsom zitten de bron, de warmtepomp en de PV panelen, maar ook een post voor het onderhoud. Op zich is het mogelijk om als kleine ondernemer de BTW voor het PV systeem terug te vragen. Dat levert wat administratieve lasten op bij de start maar mogelijk ook gedurende het gebruik: de opgewekte energie wordt namelijk weer met BTW belast in zo'n geval. Via www.belastingdienst.nl kan je precies te weten komen wat er moet gebeuren. Op de site van Milieu Centraal staat een duidelijk stappenplan over hoe de BTW teruggave exact werkt: https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/zonnepanelen/zonnepanelen-kopen/btw-op-zonnepanelen-terugvragen/ Het is niet mogelijk om de BTW terug te vragen als je het system eerst gehuurd hebt.

Wat houdt het onderhoudscontract in?

Als jullie kopen krijgen jullie gedurende 2 jaar, 5 jaar, 10 jaar of 12,5 jaar na oplevering van de woning dezelfde service én – indien van toepassing - dezelfde energie 0 garantie als bij huur. De exacte periode staat in de overeenkomst. Na deze periode kunnen jullie er voor kiezen om een onderhoudsovereenkomst af te sluiten. Dat mag via één van onze servicepartners maar dat is niet verplicht - het is dan immers jullie systeem. In het onderhoudscontract zit het volledige onderhoud aan het systeem, dus arbeidsloon, onderdelen, voorrijden enzovoorts.

Wat kost het onderhoudscontract?

Voor een all-in onderhoudsovereenkomst is het tarief afhankelijk van het type warmtepomp en het PV systeem. Het onderhoud is overigens inbegrepen bij de huur, dus zo lang jullie huren hoef je hier geen rekening mee te houden.

Welke garantie krijgen wij als we het systeem kopen?

Bij het kopen van het systeem is het onderhoud (en eventueel de energie 0 garantie) gedurende zekere tijd inbegrepen. Deze onderhoudsperiode en de exacte voorwaarden staan in de overeenkomst vermeld. Na deze periode is de garantieperiode verstreken en kunnen jullie een onderhoudsovereenkomst afsluiten. Zonder zo'n onderhoudsovereenkomst zullen reparaties vanaf dat moment bij jullie in rekening gebracht worden.

Is het ook mogelijk om het systeem tussentijds te kopen?

U mag op elk moment besluiten om te kopen. De afschrijving per jaar kunt u teruglezen in art. 8 van uw contract.

Waar wordt de bron aangelegd op het perceel?

Dit is afhankelijk van de te ontwikkelen woning, planning en realisatie en zal duidelijk op tekening worden aangegeven. Deze kan onder de woning of in de tuin worden geboord. Energie-technisch zal dit voor de bewoner geen verschil opleveren.

Hoe zit het dan met het openen van deuren en ramen in de woning? Bijvoorbeeld iedere ochtend het laten luchten van de slaapkamers?

Voor het verversen/ventileren van de ruimtes is een balansventilatieunit met warmteterugwinning geïnstalleerd die  voor de juiste verversing zorgt. Deze presteert optimaal als de ramen en deuren gesloten blijven omdat deze ook  zorgt dat de energie in de woning optimaal wordt hergebruikt en de vuile lucht wordt afgevoerd. Het openen van een slaapkamerraam is geen probleem, maar hier zal het advies zijn deze niet de gehele dag open te laten staan. Het gaat ten koste van de energie die weer opgewekt moet worden door de warmtepomp welke wordt betaald door de bewoner.

Worden kopers ook gecompenseerd als de opbrengst van de pv-panelen niet genoeg blijkt te zijn om de warmtepomp te voeden indien er extra panelen zijn aangeschaft voor oplevering van de woning?

De opbrengst van de hoeveelheid toegepaste zonnepanelen op jaarbasis is voldoende om de technische installatie van de woning te voorzien van energie voor het verwarmen en koelen van de woning, het bereiden van tapwater en ventilatie bij normaal gebruik. Normaal gebruik betekend dat het verwarmen van de woning en bereiding van tapwater wordt gedaan in “ECO-stand” van de warmtepomp. De bewoner kan hiervan afwijken als een verhoogd comfortniveau gewenst is. Hierbij dient deze wel rekening te houden met een verhoogd energieverbruik, dus hogere energierekening. Als uiteindelijk blijkt dat volgens de opgestelde regels uit de overeenkomst is gehandeld, zal de compensatieregeling van kracht zijn. Meer uitleg hierover vindt u in de afgesloten huurovereenkomst.

Welke garantie krijg ik als koper/huurder?

"Dit is afhankelijk van het energieambitieniveau van het ontwikkelde project. Afhankelijk van het project worden de woningen op minimaal EPC <0,4 ontwikkeld conform bouwbesluit. Hierbij kan Klimaatgarant u een instandhoudingsovereenkomst aanbieden, waarbij Klimaatgarant verplicht is te zorgen voor een deugdelijk werkende installatie. In het geval van een EPC-0 ontwikkelde woning wordt de warmtepomp geëxploiteerd door Next NRG waarbij de hoeveelheid energie, opgewekt door de PV-panelen, voldoende is om de technische installatie van de woning te voorzien van energie bij normaal gebruik op jaarbasis. Hierbij wordt de koper van de woning de mogelijkheid geboden de installatie te huren of af te kopen. De exacte garanties en verplichtingen staan vermeld in de Overeenkomst die verstrekt wordt op basis van het betreffende project. Uw makelaar kan u hierover meer informatie verstrekken.

Kan ik de warmtepomp kopen, en zo ja, wat zijn dan de kosten?

Als de warmtepomp wordt geëxploiteert heeft de bewoner altijd de mogelijkheid het systeem aan te schaffen. Ook als eerst gestart wordt met het huren van het systeem. Onder welke voorwaarden dit geldt, staat vermeld in de Huurovereenkomst, welke beschikbaar is bij uw makelaar.

Welke garanties heb ik als huurder van het systeem?

De exacte garanties en verplichtingen staan vermeld in de Klimaatgarant Huurovereenkomst die verstrekt wordt op basis van het betreffende project. Uw makelaar kan u hierover meer informatie verstrekken.

Welke garanties heb ik als koper?

De exacte garanties en verplichtingen staan vermeld in de Klimaatgarant Huurovereenkomst die verstrekt wordt op basis van het betreffende project. Uw makelaar kan u hierover meer informatie verstrekken.

Wat kost een grotere boiler aan extra energie?

Dit is afhankelijk van meerdere factoren als, vermogen van de warmtepomp, rendement van de warmtepomp Gemiddeld doet een warmtepomp er 30 minuten langer over om het verschil van 150 naar 200 liter op te warmen. Op basis van het rendement van de warmtepomp komt dat neer op ongeveer 20 eurocent.

Geeft Klimaatgarant een prestatiegarantie af voor EPC=0?

Dit zal met de ontwikkelaar en bouwer op projectbasis worden ontwikkeld. Voor individuele woningen in een minder hoog ambitieproject zal een instandhoudingsovereenkomst met Klimaatgarant kunnen worden afgesloten.                 

Meer weten? Neem contact met ons op