Veelgestelde vragen - warm water

Hoe lang kan ik gemiddeld douchen?

Met een voorraadvat van 150 liter kunt u met een standaard douchekop (9 liter/minuut) en toepassing van de douche-wtw ruim 40 minuten douchen. Met een voorraadvat van 200 liter is dit ruim 50 minuten. Met een waterbesparende douchekop kan fors op het waterverbruik worden bespaard. Laat u bij het uitzoeken van een badkamer goed adviseren over het sanitair dat u aanschaft. Dit is namelijk bepalend voor uw hoeveelheid warm water. Uit het voorraadvat wordt misschien ook warm water getapt voor de keukenkraan. Voor extra warmwatercomfort kunt u in de keuken een keukenboiler plaatsen.
 
Bij oplevering staat de warmtepomp in de ECO-stand*. In deze stand verwarmt de warmtepomp het voorraadvat eenmaal per dag. U kunt deze ook aanpassen naar de BOOST-stand* of de COMFORT-stand*.
 
* In de ECO-stand wordt het water dagelijks eenmaal verwarmd. U kunt het tijdstip van opwarmen van het voorraadvat zelf aanpassen via de Spider klimaatthermostaat.
* Indien u de ECO-stand aanpast naar de BOOST-stand zal het voorraadvat het tapwater eenmalig opnieuw verwarmen. Het duurt enkele uren om het voorraadvat geheel op te warmen.
* Voor dagelijks meer comfort kunt u de COMFORT-stand voor warm water kiezen. Het tapwater wordt in deze stand opgewarmd zodra de watertemperatuur onder de 45˚C daalt. Het duurt enkele uren om het voorraadvat geheel op te warmen.

Wat is het effect van een douche-wtw?

De beschikbare hoeveelheid warm water is afhankelijk van de grootte van de douchekop en het wel of niet toepassen van een douche-wtw. Hiermee wordt tussen de 30% en 50%* van de warmte uit het douchewater teruggewonnen. De teruggewonnen warmte wordt benut om het water opnieuw te verwarmen. Hiermee wordt bespaard op het warmwaterverbruik uit het voorraadvat. Met een voorraadvat van 150 liter kunt u met een standaard douchekop (9 liter/minuut) en toepassing van de douche-wtw ruim 40 minuten douchen. Met een voorraadvat van 200 liter is dit ruim 50 minuten. Laat u bij het uitzoeken van een badkamer goed adviseren over het garnituur dat u aanschaft. Dit is namelijk bepalend voor uw hoeveelheid warm water.
 
* Het rendement van een douchegoot-wtw ligt lager dan het rendement van de douchepijp-wtw.

Hoe kies ik de grootte van mijn voorraadvat, als dit tot de mogelijkheden behoort?

De grootte van het voorraadvat is afhankelijk van een aantal factoren, zoals: het aantal slaapkamers in de woning, of u alleen een douche heeft of een douche en bad en of u warmte terugwint uit het douchewater (douche-wtw). Daarom is het belangrijk om u goed te laten adviseren door uw kopersbegeleider, aannemer en badkamerleverancier. Uw leverancier kan exact berekenen welke hoeveelheid warm water gedurende welke tijd beschikbaar moet zijn. Het is belangrijk dat dit goed gebeurt, omdat het lastig is om achteraf een groter voorraadvat te plaatsen.

Wat is de temperatuur in mijn voorraadvat?

De temperatuur in het voorraadvat kan variëren. De temperatuur in uw voorraadvat wordt dagelijks verwarmd tot circa 58°C. In de COMFORT-stand voor warm water wordt de boiler bovendien opgewarmd naar 55°C als er overdag warm water is verbruikt. De warmtepomp is - in combinatie met het voorraadvat - ook voorzien van een automatische legionellapreventiefunctie. Door deze functie wordt het water in het voorraadvat eenmaal per week eenmalig opgewarmd naar minimaal 60°C. Bij deze temperatuur worden eventueel aanwezige (legionella)bacteriën gedood. Laat uw warmtepomp dus altijd aan staan!

Wat kost een groter voorraadvat aan extra energie?

De grootte van het voorraadvat heeft nauwelijks invloed op het energieverbruik. Een groter voorraadvat verbruikt niet meer energie als het waterverbruik gelijk blijft. Wat we wel zien, is dat mensen met een grotere boiler ook meer warm water gaan gebruiken. Dit extra warmwaterverbruik kost natuurlijk wel extra energie.

Hoeveel extra tijd kost het om het water in een groter voorraadvat op te warmen?

Het volledig opwarmen van een 150 liter voorraadvat zal ongeveer twee uur duren, wanneer deze helemaal leeg is. Het opwarmen van een extra hoeveelheid water bij een groter voorraadvat zal iets meer tijd in beslag nemen. De tijd hiervoor is afhankelijk van de extra hoeveelheid water.

Is de warmtepomp aangepast op een eventueel extra of groter voorraadvat?

De grootte van het voorraadvat is onderdeel van het ontwerp van het gehele bodemenergiesysteem, inclusief de warmtepomp. De warmtepomp is dus aangepast aan de berekeningen/keuze die de aannemer heeft gemaakt tijdens het ontwerp van het systeem.

Hoeveel warm water heb ik maximaal tot mijn beschikking?

De beschikbare hoeveelheid warm water is afhankelijk van:
1.     De grootte van het voorraadvat;
2.     De aanwezigheid van een douche-wtw1;
3.     Het type douchekop (x liter water per minuut)2;
4.     De instellingen op de thermostaat3;
5.     Het wel of niet toepassen van een keukenboiler4.
 
1. Aanwezigheid van een douche-wtw
In uw woning is op de aanvoer van uw douche een douche-warmteterugwininstallatie geplaatst. Hiermee wordt 30% tot 50% van de warmte uit het douchewater teruggewonnen en gebruikt om het water opnieuw te verwarmen. Hiermee wordt bespaard op het warmwaterverbruik uit het voorraadvat.
 
2. Type douchekop (x liter water per minuut)
Met een waterbesparende douchekop kan fors worden bespaard op het waterverbruik. Een moderne douchekop van 6 tot 8 liter warm water per minuut geeft al veel comfort.

3. Instellingen op de thermostaat
Bij oplevering staat de warmtepomp in de ECO-stand*. In deze stand verwarmt de warmtepomp het voorraadvat eenmaal per dag. Het juiste tijdstip hiervoor kunt u via de thermostaat instellen.
* Indien u de ECO-stand aanpast naar de BOOST-stand, dan zal het voorraadvat het tapwater eenmalig opnieuw verwarmen. Het duurt enkele uren om het voorraadvat geheel op te warmen.
* Voor meer comfort kunt u de COMFORT-stand voor warm water kiezen. Het tapwater wordt in deze stand opgewarmd zodra de watertemperatuur onder de 45˚C daalt. Het duurt enkele uren om het voorraadvat geheel op te warmen. Voor extra warmwatercomfort kunt u in de keuken een keukenboiler plaatsen.
 
4. Wel of geen keukenboiler
Uit het voorraadvat wordt ook warm water getapt voor de keukenkraan. De hoeveelheid warm water die in de keuken nodig is, heeft dus invloed op de beschikbare hoeveelheid warm douchewater. Dit kunt u ondervangen door in uw keuken een keukenboiler te plaatsen. Sluit deze aan op de koudwaterleiding in de keuken.

Wordt het voorraadvat meteen opgewarmd als ik warm water heb gebruikt?

Nee, bij oplevering staat de warmtepomp in de ECO-stand*. In deze stand warmt het voorraadvat éénmaal per dag op. Hiermee is ruim voldoende warm water beschikbaar voor een gemiddeld gezin.
 
* U kunt het tijdstip van opwarmen van het voorraadvat zelf aanpassen.
* Indien u de ECO-stand aanpast naar de BOOST-stand, dan zal het voorraadvat het tapwater eenmalig opnieuw verwarmen. Het duurt enkele uren om het voorraadvat geheel op te warmen.
* Voor meer comfort kunt u de COMFORT-stand voor warm water kiezen. Het tapwater wordt in deze stand opgewarmd zodra de watertemperatuur onder de 45˚C daalt. Het duurt enkele uren om het voorraadvat geheel op te warmen.