Klimaatsystemen - Ventilatie

Verse lucht met het ventilatiesysteem

Het ventilatiesysteem wordt als enige onderdeel van het klimaatsysteem niet geleverd door Klimaatgarant. Echter zal in uw woning wel een ventilatiesysteem met warmteterugwinning worden toegepast, aangezien dit systeem het meest efficiënt en energiezuinig is in combinatie met een water/water-warmtepomp. In onderstaande paragrafen geven we graag algemene informatie over een ventilatiesysteem met warmteterugwinning (WTW).

Werking van het ventilatiesysteem

Uw woning kan worden uitgerust met het HRU ECO 300 ventilatiesysteem van Itho Daalderop, dat gebruikte binnenlucht afvoert en verse buitenlucht toevoert. Dankzij een warmtewisselaar in de unit wordt de warmte uit de afgezogen lucht duurzaam benut om koelere buitenlucht voor te verwarmen. Dit noemen we warmterugwinning.

Energiebesparing

Dankzij warmteterugwinning heeft de toegevoerde verse buitenlucht altijd een basistemperatuur van minimaal 16°C. Hierdoor verliest uw woning geen warmte via het ventilatiesysteem. Bovendien hoeft de warmtepomp minder hard te werken om uw woning op temperatuur te houden, waardoor veel energie wordt bespaard. Het ventilatiesysteem is in staat om tot wel 97% van de warmte te hergebruiken!

Wij adviseren u om – bij grote temperatuurverschillen tussen binnen en buiten – uw ramen niet of nauwelijks te openen. Indien u dit wel doet, zal de woning in de winter namelijk sterk afkoelen en in de zomer flink opwarmen. Hierdoor wordt het klimaatsysteem verstoord en kan het uren duren voordat de ruimte weer de ingestelde temperatuur heeft bereikt. Bovendien kost dit veel energie. Wanneer u toch uw ramen wilt openen, doe dit dan zo kort mogelijk.

Automatisch verse lucht

Het ventilatiesysteem functioneert volledig automatisch. In uw woonkamer wordt een bedieningsunit met CO₂-sensor geplaatst. Deze sensor meet continu de hoeveelheid CO₂ in de ruimte en past daar de ventilatiestand vraaggestuurd op aan. De lucht in uw woning wordt dag en nacht ververst. Zo wordt een gezond en comfortabel binnenklimaat geborgd, zonder dat u daar omkijken naar hebt.

Ook in uw badkamer zal een bedieningsunit komen, waarmee u het ventilatiesysteem naar behoefte hoger of lager kunt zetten. Bijvoorbeeld wanneer u gaat douchen. Het systeem beschikt over drie standen – de laagstand, middenstand en hoogstand – evenals een timer-functie. 

Filters

De meeste ventilatie-units hebben twee filters. Binnen de huur- en onderhoudsovereenkomst worden deze filters één keer per jaar vervangen. Ook leveren we één keer per jaar een set filters per post, die u zelf kunt vervangen. Bekijk hiervoor de instructievideo's van uw WTW-unit.


Afzuigventielen

Een belangrijk onderdeel van uw ventilatiesysteem zijn de afzuigventielen. Wij adviseren u om deze ventielen één keer per jaar schoon te maken, zodat uw ventilatiesysteem optimaal blijft functioneren. Trek de ventielen voorzichtig uit de wand of het plafond en leg ze vervolgens in een sopje om te weken. Indien de ventielen zijn voorzien van filters, kunt u deze ook voorzichtig wassen. Let bij het terugplaatsen van de ventielen goed op eventueel aanwezige instellingen. Deze mogen niet gewijzigd zijn.

Naast de ventielen hebben ook de ventilatiekanalen onderhoud nodig. Omdat de ventilatie niet binnen het Klimaatgarantcontract valt, adviseren wij u om hiervoor contact op te nemen met een installateur of onderhoudspartij, gespecialiseerd in ventilatie.

BELANGRIJK!

  • Houd bij grote temperatuurverschillen tussen binnen en buiten uw ramen en deuren zoveel mogelijk gesloten, om energie te besparen.
  • Sluit de afzuigkap nooit aan op het ventilatiesysteem. Wij adviseren een afzuigkap met recirculatie toe te passen.
  • Houd bij het aanbrengen van de vloerafwerking altijd 20 mm vrije ruimte over tussen de deur en vloer. Hierdoor kan er goed geventileerd worden.
  • Laat het ventilatiesysteem altijd aan staan.

GEBRUIKERSTIPS:

  • Indien u visite hebt, aan het koken bent of de was laat drogen, kunt u de ventilatiestand tijdelijk verhogen. Open bij voorkeur geen ramen en deuren.
  • Houd de afzuigventielen en ventilatiekanalen goed schoon, om een optimale ventilatie te borgen.