Veelgestelde vragen - Bronnen

Hoe werkt de bron onder mijn woning?

Onder uw woning is een bodemwarmtewisselaar (bron) aangebracht, waardoor warmte en koude worden gepompt. In de winter zorgt de warmtepomp voor de aanvoer van warmte naar de woning, terwijl in de zomer juist warmte vanuit uw woning naar de bron wordt vervoerd. Op deze manier kan uw woning een paar graden verkoeld worden ten opzichte van een niet gekoelde woning. Dit zorgt al voor veel comfort. De warmte die u in de zomer teruglevert aan de bron (regenereren) kunt u bovendien weer gebruiken in het volgende stookseizoen. Het (ver)koelen van uw woning levert dus energiewinst op en de bron blijft mooi in balans.

Welk type bron heb ik?

Bij eengezinswoningen spreekt men van een individuele bron en zitten de hoogwaardige kunststof buizen onder de woning of in de tuin. Bij gestapelde bouw spreekt men van een collectieve bron en worden de buizen, afhankelijk van de specificaties van uw project, naar een gemeenschappelijke (technische) ruimte geleid. Vanaf hier worden ze verder verdeeld naar de appartementen. Bekijk de link voor meer uitleg over de werking van de installatie.

Hoe lang gaat de bron voor de warmtepomp mee?

De bron is ontworpen om langdurig warmte en koude uit te wisselen met de warmtepomp in de woning. Binnen een onderhouds- of huurovereenkomst is Klimaatgarant verantwoordelijk voor de goede werking hiervan. Om ieder jaar weer voldoende energie (warmte) te kunnen leveren, moet de bron geregenereerd worden. Door de woning ’s zomers te koelen en het warmteoverschot aan de bron terug te geven, wordt deze bron weer in balans gebracht. De energie kan vervolgens weer worden benut om de woning tijdens de wintermaanden te verwarmen. Bekijk de link voor meer uitleg over de werking van de installatie.

Waar op het perceel wordt de bron aangelegd?

Dit is afhankelijk van de woning, planning en realisatie. De bron kan zowel onder de woning als in de tuin worden geboord. Voor de capaciteit van de bron maakt dit geen verschil.

Krijgt elke woning in het project een eigen bron of krijgen we een gemeenschappelijke bron?

Elke grondgebonden woning krijgt een eigen bron. Bij appartementen kan er sprake zijn van één bron of meerdere gedeelde collectieve bronnen.