Veelgestelde vragen - Zonne-energiesysteem

Het zonne-energiesysteem

Waaruit bestaat mijn zonne-energiesysteem?

Het zonne-energiesysteem omvat de zonnepanelen die op uw dak liggen en de omvormer in uw woning.

Hoeveel zonnepanelen komen er op mijn dak?

Wij kunnen geen antwoord geven op deze vraag. Neem hiervoor contact op met uw makelaar, aannemer en/of kopersbegeleider. Zij kunnen u verder helpen.

Hoe wordt het aantal zonnepanelen op mijn dak bepaald?

Afhankelijk van de energieambitie in uw project wordt een aantal zonnepanelen op uw dak geplaatst. De hoeveelheid is daarnaast afhankelijk van onder andere: de grootte van uw woning, de dakindeling en de oriëntatie van de panelen. Zo kan de keuze van een dakkapel invloed hebben op de hoeveelheid toegepaste zonnepanelen. Dit zal door uw makelaar, aannemer en/of kopersbegeleider verder worden toegelicht.

Kan ik extra zonnepanelen kopen?

Dit kan alleen als dit via de aannemer wordt aangeboden.

Kan ik na oplevering van de woning in eigen beheer zonnepanelen toevoegen? En heb ik dan nog garantie op het gekochte/gehuurde systeem?

Tijdens de ontwikkeling en verkoop van uw woning wordt bepaald hoeveel zonnepanelen er worden geplaatst. Klimaatgarant zal achteraf en na oplevering van de woning zelf geen panelen plaatsen. Als u een koopwoning heeft, dan kunt u in eigen beheer zonnepanelen toevoegen. Maar let op: wanneer na de oplevering in eigen beheer aanpassingen of aanvullingen aan de al geïnstalleerde panelen worden gedaan, dan zal de volledige garantie op het systeem komen te vervallen.

Als de opbrengst en het rendement van de zonnepanelen in de toekomst sterk verbeteren, is het dan mogelijk om de panelen te vervangen?

Voor de al bestaande, verkochte en uitontwikkelde woningen zullen de panelen niet vervangen of aangepast worden. Wij vervangen binnen de huur- en onderhoudsovereenkomst alleen zonnepanelen bij een defect. Naar verwachting zullen de opbrengst en het rendement van zonnepanelen in de toekomst wel blijven verbeteren.

Kan de keuze van een dakkapel invloed hebben op de duurzaamheidskorting bij hypotheekverstrekkers?

Ja, de keuze van een dakkapel kan invloed hebben op het aantal zonnepanelen dat op uw woning kan worden geplaatst. Wanneer er minder panelen geïnstalleerd kunnen worden, dan kan dit gevolgen hebben voor de duurzaamheidskorting bij hypotheekverstrekkers.

Kan ik de BTW voor het zonne-energiesysteem terugvragen bij de Belastingdienst?

De btw op zonnepanelen is op 1 januari 2023 afgeschaft. Het btw-tarief is nu 0 procent. Omdat u geen btw betaalt, kunt u ook geen btw terugvragen van de Belastingdienst.

Ga naar Installaties kopen, garantie en onderhoud

Hoe meld ik mij aan voor het terugleveren van zonne-energie aan het elektriciteitsnet? 

U bent verplicht om uw zonne-energiesysteem aan te melden op www.energieleveren.nl. Hiervoor heeft u het piekvermogen van de installatie nodig. U ontvangt deze informatie vlak voordat de woning wordt opgeleverd.

Hoe zie ik of mijn zonne-energiesysteem goed werkt of een storing heeft?

Wanneer de zon schijnt, wekken de zonnepanelen elektriciteit op. Als de zon ondergaat, schakelt de omvormer automatisch uit. Dit is normaal, dus u hoeft zelf niets te doen. De omvormer schakelt ook zelf weer in op het moment dat er voldoende zonlicht is. Elke ochtend zal de omvormer opnieuw opstarten. Dit kunt u zien, doordat voor een korte periode meerdere lampjes even zullen knipperen. Daarna zal de omvormer een groen lampje geven, als deze goed in bedrijf is. Mocht er onverhoopt een storing optreden, dan ziet u een rood lampje branden op de omvormer. In dit geval kunt u contact opnemen met onze serviceafdeling, via: https://klimaatgarant.nl/contact.

Hoe lees ik mijn omvormer uit?

Elk zonne-energiesysteem beschikt over een omvormer. Deze kunt u uitlezen via de display of via een app. Lees hiervoor de handleiding van uw omvormer.

U ziet de volgende data (afhankelijk van fabrikant en type):

  • Wat de omvormer heeft opgebracht sinds de installatie;
  • Wat de omvormer heeft opgebracht sinds het inschakelen;
  • Het vermogen dat de panelen in totaal geven;
Hoe berekent u de jaaropbrengst van de zonnepanelen? Hoeveel energie wekt mijn zonne-energiesystem op?

In Nederland geldt de volgende vuistregel: de gemiddelde jaaropbrengst van zonnepanelen (bij een gunstige hellingshoek, een gunstige oriëntatie en geen schaduw) in kilowattuur (kWh) bedraagt 85% van de capaciteit van het systeem in wattpiek (Wp). Voorbeeld: 10 panelen van 300 Wp leveren dus zo'n 0,85 x 10 x 300 = 2.550 kWh op. De daadwerkelijke opbrengst van de zonnepanelen is ook afhankelijk onder andere het aantal zonne-uren, de hellingshoek van de panelen en de buitentemperatuur. Op sommige omvormers kunt u de opbrengst van de zonnepanelen aflezen vanaf het display en/of via een app.

Wordt de warmtepomp enkel aangedreven door het zonne-energiesysteem?

In eerste instantie gebruikt het klimaatsysteem de opbrengst van de zonnepanelen. Is er geen of onvoldoende zonne-energie beschikbaar maar is er toch een warmtevraag? Dan wordt de energie van het elektriciteitsnet gebruikt.

Waar komt het tekort aan zonne-energie t.b.v. de warmtepomp vandaan en waar gaat het overschot naartoe?

Zowel de zonnepanelen als de warmtepomp zijn aangesloten op het elektriciteitsnet. Wanneer er 's zomers meer elektriciteit wordt opgewekt dan nodig, dan levert het systeem de teveel opgewekte energie automatisch terug aan het net. Wanneer de warmtepomp draait terwijl de zon niet schijnt, dan krijgt de warmtepomp juist elektriciteit vanuit het elektriciteitsnet. Het elektriciteitsnet wordt dus gebruikt als energiebuffer.

Wat gebeurt er met mijn opgewekte energie?

De energie die door uw energiesysteem wordt opgewekt, zal eerst in de woning worden benut. Hierdoor hoeft u minder energie in te kopen en zal uw energierekening lager uitvallen. Energie die wordt opgewekt maar niet in de woning wordt gebruikt, wordt automatisch teruggeleverd aan het energienet.

Hoe werkt energie terugleveren oftwel: de salderingsregeling?

De elektriciteit die wordt opgewekt door de zonnepanelen, wordt gebruikt om de installaties in uw woning te voeden. Uw zonnepanelen wekken soms echter meer energie op dan u verbruikt. De teveel opgewekte energie levert u dan terug aan uw energieleverancier. Dit noemen we terugleveren. Het is dus noodzakelijk om een energiecontract met een energieleverancier af te sluiten. Uw energieleverancier verrekent op jaarbasis de teruggeleverde energie met de energie die u uit het energie heeft gehaald. Hierdoor wordt uw energierekening lager. Dit proces heet salderen. Als u uiteindelijk meer energie opwekt dan dat u verbruikt, ontvangt u een terugleververgoeding. De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van het contract met uw energieleverancier. De salderingsregeling wordt vanaf 1 januari 2025 stapsgewijs afgebouwd. Ieder jaar kunt u iets minder salderen, tot aan 0% in 2031.

Geef altijd aan uw energieleverancier door dat u zonnepanelen hebt geïnstalleerd. Ook adviseren wij om u eenmalig aan te melden bij uw netbeheerder, via www.energieleveren.nl. (Let op: de netbeheerder en de energieleverancier zijn twee verschillende partijen).

Hebben mijn zonnepanelen onderhoud nodig?

Ja, wij adviseren om de zonnepanelen een paar keer per jaar te controleren op vuil en deze indien nodig te (laten) reinigen. Periodiek onderhoud is belangrijk voor een optimaal rendement, een veilige werking en lange levensduur van de installatie.

Hoe reinig ik mijn zonnepanelen?

Wees altijd voorzichtig bij het schoonmaken van zonnepanelen. Het zelf reinigen of verrichten van onderhoudswerkzaamheden aan de zonnepanelen brengt risico’s met zich mee.
 
Voorbeelden van risico’s:

  • Valgevaar door het werken op hoogte;
  • Schade door ondeskundig handelen (waardoor ook uw garantie vervalt);
  • Gevaarlijke spanning. Ook na afschakelen van uw installatie blijven de zonnepanelen en kabels onder gevaarlijke gelijkspanning staan.

Het is daarom raadzaam om de periodieke reiniging uit te besteden aan een gespecialiseerd reinigingsbedrijf. En ook voor eventueel onderhoud kunt u het best een specialist inschakelen. Reinigings- en onderhoudsbedrijven beschikken over exact de juiste kennis, materialen en apparatuur om uw zonnestroominstallatie goed en veilig te onderhouden. Beschadigingen en andere schades worden voorkomen, waardoor u kunt profiteren van een optimaal rendement, een veilige werking en lange levensduur van uw installatie. bovendien
blijft de garantie dan behouden.

Is het energiesysteem (zonnepanelen en omvormer) beveiligd tegen blikseminslag?

In het algemeen wordt bij eengezinswoningen geen bliksembeveiliging toegepast. Alleen in bijzondere situaties wordt een uitzondering gemaakt.