Veelgestelde vragen - warmtepomp

Hoe werkt een warmtepomp?

Op het YouTube-kanaal van Itho Daalderop is een filmpje te vinden over de werking van de warmtepomp. Zie:

De werking van een warmtepomp is te vergelijken met een koelkast. Uit een koelkast wordt warmte onttrokken. Deze warmte wordt vervolgens achter (buiten) de koelkast afgegeven, zodat de koelkast op temperatuur blijft. In plaats van warmte af te voeren, haalt de warmtepomp juist warmte naar binnen. In uw woning is/wordt een water/water-warmtepomp geïnstalleerd die gebruik maakt van energie uit de bodem. Met behulp van een bodemwarmtewisselaar (bron) wordt in de winter warmte en in de zomer koude uit de bodem gehaald. Dankzij een compressor in de warmtepomp kan deze warmte of koude vervolgens verder worden opgewarmd of afgekoeld, tot de gewenste temperatuur is bereikt. Het warme of koude water wordt via het afgiftesysteem (in uw geval: de vloerverwarming) rondgepompt door uw woning.

Ik ben niet bekend met lage temperatuurverwarming. Wat verandert er voor mij in het dagelijks gebruik? Waar moet ik op letten? Wat zijn de merkbare verschillen nu ik een warmtepomp heb, ten opzichte van mijn oude situatie met een cv-ketel?

1. Houd de temperatuurvraag constant en laat uw warmtepomp altijd aan staan.

Het is waarschijnlijk anders dan u gewend bent en het voelt misschien zelfs een beetje gek, maar de warmtepomp werkt het zuinigst wanneer de temperatuurinstelling constant blijft. U hoeft de thermostaat maar één keer in te stellen op het gewenste comfortniveau. Hierna verloopt verwarmen en koelen volledig automatisch. De verwarming werkt met een lage temperatuur via de vloer en dat zorgt voor een stabiele binnentemperatuur. Veranderingen in de temperatuur gaan langzaam, met ongeveer 1°C per 24 uur. Opwarmen en afkoelen gebeurt dus heel geleidelijk en comfortabel! Daarom is het slim om de thermostaat ook 's nachts op dezelfde temperatuur te laten staan. Ook als u op vakantie gaat, is dit het zuinigst en veiligst (denk aan legionellapreventie). Gaat u langer dan 2 maanden weg, dan kunt u de thermostaat instellen op 20°C. Laat uw warmtepomp altijd aan staan!

2. Koelen is belangrijk!

Koelen met een warmtepomp kost geen energie, maar levert juist energiewinst op voor het volgende stookseizoen! Zo is de koelfunctie van een warmtepomp niet alleen comfortabel, maar ook nuttig. Naast een paar graden verkoeling in de zomerperiode laadt namelijk ook de bron op.

3. Koelen met een warmtepomp is anders dan koelen met airconditioning.

Een warmtepomp koelt weliswaar uw woning, maar is geen airconditioning. De warmtepomp kan de temperatuur in de woning met maximaal een paar graden verlagen ten opzichte van een niet gekoelde woning. Hier wordt al veel comfort mee ervaren. De temperatuur kan wel hoger oplopen dan 21°C* wanneer de buitentemperatuur verder stijgt.

4. Koelen met een warmtepomp werkt geheel automatisch.

U hoeft de koelfunctie niet in te schakelen. De warmtepomp start automatisch met koelen wanneer de temperatuur in uw woning hoger oploopt dan 21°C* én indien er in de afgelopen 24 uur geen warmtevraag is geweest. Dit wordt zichtbaar gemaakt met een sneeuwvlokje in uw scherm.

5. Lucht de woning kort.

U kunt de woning even luchten door kort de ramen open te zetten. Maar houd in koudere

periodes de kou zoveel mogelijk buiten door ramen niet (te lang) open te laten. Uw ventilatiesysteem

zorgt continu voor verse lucht.

*de ingestelde temperatuur van 20°C + 1°C

Is koelen met een warmtepomp hetzelfde als airconditioning?

Nee, koelen met een warmtepomp is anders dan koelen met airconditioning. De warmtepomp kan de temperatuur in de woning met maximaal een paar graden verlagen ten opzichte van een niet gekoelde woning. Hier wordt al veel comfort mee ervaren. Anders dan bij airconditioning kan de temperatuur wel hoger oplopen dan 21°C* wanneer de buitentemperatuur verder stijgt.

*de ingestelde temperatuur van 20°C + 1°C

Waarom is het koelen van de woning zo belangrijk?

Tijdens de wintermaanden onttrekt u energie uit de bron onder uw woning. De temperatuur in de bron neemt hierdoor langzaam af. Om de bron te regenereren (weer in balans te brengen), is het belangrijk dat tijdens de zomermaanden weer warmte in de bron wordt teruggevoerd. Dit kan eenvoudig door de woning te koelen. Een ander belangrijke reden om te koelen, is dat nieuwbouwwoningen zo goed geïsoleerd en kierdicht zijn dat, als de warmte eenmaal binnen is, deze (te) lang blijft hangen. De koeling is overigens niet gelijk aan een airco, maar zorgt er wel voor dat het binnenklimaat comfortabel aanvoelt. Op warme dagen kan de warmtepomp de temperatuur in de woning met maximaal een paar graden verlagen ten opzichte van een niet gekoelde woning. Hier wordt al veel comfort mee ervaren.

Heeft de warmtepomp een opstookprotocol?

Wat is een opstookprotocol? Een opstookprotocol is een stappenplan om de vloerverwarming en -koeling voorzichtig te laten starten om scheurvorming in de vloer te voorkomen. Dit is met name van belang bij een klassiek systeem met heel hoge en lage aanvoertemperaturen. Uw duurzame klimaatsysteem werkt met lage temperatuurverwarming. Dit betekent dat in veel gevallen een opstookprotocol niet nodig is. Wanneer uw vloerleverancier vraagt of er een opstookprotocol wordt gehanteerd, dan kunt u aangeven dat u een klimaatsysteem heeft met lage temperatuurverwarming en dat de aanvoertemperatuur tussen de 18°C en 35°C ligt (zelfs bij -10°C buitentemperatuur). Ons advies is om bij nieuwe installaties de warmtepomp eerst enkele dagen op 18°C te laten draaien en vervolgens op 20°C en 22°C. De vloer zal dan rustig opwarmen. Het opstookprotocol is daarom volgens ons niet nodig, maar de leverancier van uw vloer zal dat moeten bevestigen.

Voor meer informatie, zie: Opstookprotocol.

Is mijn woning gegarandeerd comfortabel warm?

Een warmtepomp is een comfortabele manier van verwarmen. Door de gelijkmatige afgiftetemperatuur en toepassing van balansventilatie voelt uw woning dag en nacht comfortabel aan. Het zijn namelijk vooral de temperatuurschommelingen die een gevoel van discomfort geven. Uw woning is bij een buitentemperatuur van -10 °C te verwarmen tot 20+°C. Op warme dagen kan de warmtepomp de temperatuur in de woning met maximaal een paar graden verlagen ten opzichte van een niet gekoelde woning. Hier wordt al veel comfort mee ervaren.

Hoe wordt een warmtepomp vervangen?

Vervanging is altijd afhankelijk van de eventuele defecten aan uw warmtepomp. De in uw woning geïnstalleerde warmtepomp is modulair opgebouwd. Dit betekent de meeste onderdelen individueel vervangen kunnen worden.
 
Let op!
Zorg dat er altijd voldoende serviceruimte aanwezig is in de technische ruimte. Houd er rekening mee dat de technische ruimte waar de warmtepomp geplaatst is, geen opslagruimte is. Eventuele opslag van huisraad rondom de warmtepomp kan schade veroorzaken. Er mogen geen vaste objecten voor de warmtepomp geplaatst of gebouwd worden.

Wat moet ik doen als ik op vakantie ga of langdurig (3 maanden of meer) afwezig ben?

Stel de thermostaat in op 20˚C (zowel in de winter1 als in de zomer2) en laat het warmtepompsysteem altijd aan staan. Uitschakelen heeft hogere energiekosten tot gevolg en kan schadelijk zijn voor uw gezondheid (denk aan legionellavorming)3.

1. Door deze temperatuur constant te houden (20°C) en niet aan te passen, verbruikt het systeem de minste energie. Het opnieuw opwarmen van een uitgekoelde woning kost behoorlijk veel energie; meer dan wanneer de warmtepomp gewoon blijft doordraaien.

2. Buiten een paar graden verkoeling in de zomerperiode laadt met het koelen tegelijkertijd de bodemwarmtewisselaar (bron) op. Zo geeft de koelfunctie energiewinst voor het volgende stookseizoen!

3. Wanneer de warmtepomp voor langere tijd uitgeschakeld staat, draait het legionellapreventieprogramma niet en kan er legionellavorming optreden.

Hoe wordt het vermogen van de warmtepomp bepaald?

De grootte van de warmtepomp wordt bepaald aan de hand van de zogeheten warmtebehoefte van uw woning. Deze warmtebehoefte is o.a. afhankelijk van de gekozen bouwwijze, het toegepaste ventilatiesysteem, de overige installatiecomponenten in uw woning en de door u gekozen woningvergrotende opties zoals een uitbouw of dakkapel. Klimaatgarant kijkt in de ontwikkelfase samen met de bouwer goed naar deze warmtebehoefte. Vervolgens ontwerpen wij een zo efficiënt mogelijk werkende klimaatinstallatie, gericht op maximaal comfort voor uw specifieke situatie. In uw woning staat dan ook een comfortabele en duurzame warmtepompinstallatie, die perfect is afgestemd op uw woning én het gebruik. 

Is een warmtepomp energiezuinig?

Omdat de warmtepomp energie haalt uit de bodem is het verwarmen (en koelen) met de water/water warmtepomptechnologie voordeliger en efficiënter dan bijvoorbeeld een cv-ketel. Daarnaast is uw woning uitstekend geïsoleerd, wat de energievraag reduceert.

Natuurlijk heeft ook uw gedrag invloed op uw energieverbruik. Houd u de temperatuurvraag constant (20°C) en pas deze niet aan, dan verbruikt het systeem de minste energie. Zo heeft u continu een comfortabel binnenklimaat. Uiteraard staat het u vrij om de temperatuur hoger in te stellen. Het energieverbruik zal dan wel toenemen.