Veelgestelde vragen - Installaties kopen, garantie en onderhoud

Wat raden jullie aan: het Klimaatgarantsysteem kopen of huren?

Dat is een persoonlijke afweging. De beslissing hangt onder andere af van de rente waarmee u rekent: heeft u het aankoopbedrag op een spaarrekening staan of moet u hiervoor geld lenen? Wat is de rente die u ontvangt of betaalt? Wat is uw hypotheekrenteaftrek? En betaalt u vermogensbelasting? Wij raden u aan om uw opties voor koop of huur te bespreken met uw hypotheekverstrekker of een financieel adviseur. Hij/zij kan u een persoonlijk advies geven.

Wat kopen of huren we precies, wat is het Klimaatgarantsysteem?

Over het algemeen bestaat het Klimaatgarantsysteem uit een warmtepomp inclusief een hoofdthermostaat, bron (bodemwarmtewisselaar), voorraadvat voor warm water en zonne-energiesysteem. Voor de meeste onderdelen is duidelijk dat ze onder het Klimaatgarantsysteem vallen, maar er zijn ook onderdelen waarover verwarring kan ontstaan. De volgende onderdelen vallen buiten de kaders en zijn dus géén onderdeel van het Klimaatgarantsysteem:

 • de ruimtethermostaten (alle thermostaten die niet in de woonkamer hangen)
 • de vloerverwarming (het afgiftesysteem)
 • het ventilatiesysteem (de wtw-unit)
 • de regelunit samen met de vloerverdelers van het Autotemp-systeem*
 • het leidingwerk vanaf de warmtepomp de woning in
 • de koudwateraanvoer en inlaatcombinatie

Woont u in een appartement dan wordt een deel van de installaties gezamenlijk gebruikt, zoals de bron (bodemwarmtewisselaar). De details hiervan zijn terug te vinden in uw huur- of koopovereenkomst.

* Het Autotemp-systeem zorgt voor de temperatuurregeling per ruimte. Het systeem bestaat uit: een hoofdthermostaat, één of meerdere ruimtethermostaten, een regelunit en de vloerverdelers. Alleen de hoofdthermostaat valt onder het Klimaatgarantsysteem.
Is het ook mogelijk om het klimaatgarantsysteem (tussentijds) te kopen?

Wanneer u het klimaatgarantsysteem eerst heeft gehuurd, bestaat er in veel gevallen de mogelijkheid om het klimaatgarantsysteem alsnog te kopen. Raadpleeg altijd uw contract voor de mogelijkheden en voorwaarden van uw specifieke situatie. De exacte voorwaarden van huur naar koop en de kosten staan vermeld in de Klimaatgarant Huurovereenkomst, die is op te vragen bij uw makelaar.

Kan ik de btw voor het zonne-energiesysteem terugvragen bij de Belastingdienst?

De btw op zonnepanelen is op 1 januari 2023 afgeschaft. Het btw-tarief is nu 0 procent. Omdat u geen btw betaalt, kunt u ook geen btw terugvragen van de Belastingdienst.

Meer informatie hierover vindt u op de website van de Belastingdienst. 

Ga naar de website van de Belastingdienst

Welke garanties krijg ik als koper/huurder?

De garanties zijn afhankelijk van het project. Klimaatgarant biedt in specifieke projecten een instandhoudingsovereenkomst aan. Wij conformeren ons dan aan de zorg voor een deugdelijke en werkende installatie. In andere projecten krijgt u de garantie dat, bij normaal gebruik, de door de zonnepanelen opgewekte energie op jaarbasis voldoende is om de technische installaties van uw woning te voeden. Wilt u weten wat de garanties zijn in uw specifieke situatie? Raadpleeg dan uw contract met Klimaatgarant.
 
Normaal gebruik betekent dat het verwarmen van de woning en de bereiding van warm tapwater wordt gedaan in de ECO-stand van de warmtepomp. U kunt hiervan afwijken wanneer een hoger comfortniveau gewenst is. Hierbij moet u wel rekening houden met een verhoogd energieverbruik, dus een hogere energierekening. Wanneer blijkt dat volgens de bepalingen uit de overeenkomst is gehandeld, kan het zijn dat u in aanmerking komt voor compensatie. Meer uitleg hierover vindt u in uw Klimaatgarant Huurovereenkomst, die u kunt opvragen bij uw makelaar.

Hoe zit het met de onderhoudsgarantie?

Bij de aanschaf van het Klimaatgarantsysteem zijn het correctieve en preventieve onderhoud en eventueel de energie-0-garantie gedurende een vooraf bepaalde tijd inbegrepen. De exacte looptijd en voorwaarden staan vermeld in uw contract met Klimaatgarant.
 
Aan het eind van de garantieperiode kunt u een servicecontract afsluiten, bijvoorbeeld bij één van onze servicepartners. Wij raden u aan dit te doen bij de installateur die ook de installatie in uw woning heeft verzorgd. Zorg altijd dat de installateur van uw keuze voldoet aan de wettelijke eisen om aan uw warmtepomp en zonne-energiesysteem te mogen werken.
 
Sluit u geen nieuw contract af, dan worden reparaties en onderhoud vanaf dat moment bij u in rekening gebracht. Als eigenaar van het systeem bent u verantwoordelijk voor de gehele installatie, alle eventuele kosten voor het afsluiten van een servicecontract en eventuele reparatiekosten.

Waaruit bestaat het onderhoudscontract van Klimaatgarant?

Als u een overeenkomst heeft afgesloten met Klimaatgarant waarin ook het onderhoud is opgenomen, dan is Klimaatgarant verantwoordelijk voor het correctieve en preventieve onderhoud van het Klimaatgarantsysteem. Over het algemeen bestaat het Klimaatgarantsysteem uit een warmtepomp inclusief een hoofdthermostaat, bron (bodemwarmtewisselaar), voorraadvat voor warm water en zonne-energiesysteem.

Daarnaast kan het zijn dat wij de filters van uw ventilatiesysteem periodiek wisselen. Dit draagt namelijk bij aan het verbeteren van de prestaties van uw installatie. Het onderhoud aan het totale ventilatiesysteem valt niet onder de verantwoordelijkheid van Klimaatgarant. Het is aan te raden om periodiek onderhoud te laten uitvoeren door een erkend installateur.

Eventuele storingen aan andere onderdelen van uw cv-installatie, zoals de ruimtethermostaten, vloerverwarming, diverse regelingen en wtw-unit (ventilatiesysteem) dienen onderhouden te worden door de desbetreffende installateur. Het is aan te bevelen om voor deze installatieonderdelen een servicecontract af te sluiten met een installateur voor eventuele hulp bij storingen of (indien gewenst) preventief onderhoud. Kies hiervoor bij voorkeur de installateur die ook de installatie in uw woning heeft verzorgd.

Bij appartementen wordt een deel van de installaties gezamenlijk gebruikt, zoals de bron (bodemwarmtewisselaar). In de huur- of koopovereenkomst staan de afspraken over het onderhoud beschreven.

Voor de meeste onderdelen is duidelijk dat ze onder het Klimaatgarantsysteem vallen, maar er zijn ook onderdelen waarover verwarring kan ontstaan. De volgende onderdelen vallen buiten de kaders van het Klimaatgarantsysteem en zijn dus geen onderdeel van het onderhoudscontract:

 • de ruimtethermostaten (alle thermostaten die niet in de woonkamer hangen);
 • de vloerverwarming (het afgiftesysteem);
 • het ventilatiesysteem (de wtw-unit);
 • de regelunit samen met de vloerverdelers van het Autotempsysteem*;
 • het leidingwerk vanaf de warmtepomp de woning in;
 • de koudwateraanvoer en inlaatcombinatie.

* Het Autotemp-systeem zorgt voor de temperatuurregeling per ruimte. Het systeem bestaat uit: een hoofdthermostaat, één of meerdere ruimtethermostaten, een regelunit en de vloerverdelers. Alleen de hoofdthermostaat valt onder het Klimaatgarantsysteem.

Wat gebeurt er aan het eind van de garantieperiode?

Aan het eind van de garantieperiode kunt u ervoor kiezen om een service- en onderhoudscontract af te sluiten. We adviseren om dit te doen bij één van onze servicepartners, maar dit is niet verplicht. Immers bent u de eigenaar van het systeem. Het is aan te raden een om contract af te sluiten bij de installateur die ook de installatie in uw woning heeft verzorgd. Zorg altijd dat de installateur van uw keuze voldoet aan de wettelijke eisen om aan uw warmtepomp en zonne-energiesysteem te mogen werken. Sluit u geen nieuw service- en onderhoudscontract af, dan zullen eventuele reparaties en onderhoud vanaf dat moment bij u in rekening worden gebracht. Als eigenaar van het systeem bent u verantwoordelijk voor de gehele installatie, alle eventuele kosten voor het afsluiten van een servicecontract en eventuele reparatiekosten.

Wat moet ik doen als ik mijn woning verkoop?

Wanneer u besluit uw woning te verkopen, is het belangrijk om een overdrachtsformulier in te vullen. Dit formulier wordt gebruikt om uw huidige overeenkomst over te dragen aan de nieuwe eigenaar. Wanneer u het overdrachtsformulier heeft ingevuld, kunt u deze per mail versturen naar administratie@klimaatgarant.nl. Onze administratie zal zorg dragen voor de verwerking van het overdrachtsformulier om het abonnement om te zetten per datum overdracht van de woning.

Download hier het overdrachtsformulier