Klimaatsystemen

Of ga direct naar:


Klimaatsysteem

Een comfortabel klimaatsysteem

Energiezuinige woningen met een optimaal comfort. Daarvoor staat het klimaatsysteem van Klimaatgarant. Ons systeem bestaat uit verschillende componenten, die samen zorgen voor verwarming en koeling, warm tapwater en duurzame stroom.

De installaties in uw woning:


In de woningschets ziet u in één oogopslag welke installaties in uw woning aanwezig zijn:

  1. De water/water-warmtepomp verwarmt en koelt uw woning en zorgt voor de bereiding van warm tapwater.
  2. In het voorraadvat wordt het warme tapwater opgeslagen.
  3. Het balansventilatiesysteem ventileert uw woning. Hierbij wordt warmte uit de afgevoerde ventilatielucht efficiënt en duurzaam hergebruikt.
  4. De douche-WTW hergebruikt de warmte uit het afgevoerde warme water.
  5. Zonnepanelen wekken uw eigen, duurzame energie op en leveren (indien van toepassing) te veel opgewekte energie terug aan het net.
  6. De klimaatthermostaat kan alle installaties in uw woning bedienen.

Verwarming en koeling

Uw woning is voorzien van vloerverwarming en vloerkoeling. De benodigde warmte en koude hiervoor wordt aangevoerd door een bodemlus en warmtepomp. De warmte en koude komt uw woning binnen via uw inpandige techniekruimte. Bij een buitentemperatuur van -10°C is de woning te verwarmen tot 20 á 21°C. Op warme dagen is de woning te koelen tot enkele graden onder de buitentemperatuur.

Lees hier meer

Warmtepomp

Een warmtepomp zorgt voor de verwarming, koeling en het warm tapwater in uw woning. U bedient deze warmtepomp eenvoudig met uw klimaatthermostaat. Wanneer de ruimtetemperatuur op uw thermostaat eenmaal is ingesteld, hoeft u deze eigenlijk nooit meer te wijzigen!

Warm tapwater

Uw woning beschikt over een voorraadvat, waarin het warme water wordt opgeslagen. Dit water gebruikt u om te douchen of als u bijvoorbeeld warm water in uw keuken nodig hebt. Per project kan de inhoud van het voorraadvat variëren. Bij gemiddeld gebruik is de hoeveelheid warm water bij een vol voorraadvat voldoende om een gehele dag in uw warmwaterbehoefte te voorzien.

Lees hier meer

Ventilatie

Uw woning is uitgerust met een ventilatiesysteem, dat verse buitenlucht toevoert en gebruikte lucht efficiënt afvoert. In de woonkamer en slaapkamers wordt de luchtafvoer automatisch geregeld op basis van koolstofdioxidegehalte (CO₂). In de badkamer wordt de luchtafvoer automatisch geregeld op basis van relatieve luchtvochtigheid (Rv). Bij gebruik van de badkamer wordt deze dus extra geventileerd. De toegevoerde lucht in uw woning is altijd minimaal 16°C. De ventilatie-unit zorgt dat toegevoerde koude buitenlucht energiezuinig wordt opgewarmd door de energieoverdracht van warme afvoerlucht.

Lees hier meer

Zonne-energie

Duurzame energie wordt opgewekt door de zonnepanelen op uw dak. De opgewekte energie wordt onder andere benut voor uw warmtepomp. Het exacte aantal zonnepanelen wordt per woning berekend en is onder andere afhankelijk van de dakoriëntatie en uw energieambitie.


Lees hier meer