Het draait om kennisdeling

Op donderdag 15 juni om 10.15 uur is er een bijeenkomt in de Arena waar u vrij in kunt lopen als u de Provada bezoekt. Hier spreekt onze directeur Peter van Gameren.

Already Parisready

Donderdag 10:15 - 11:00 Arena

Word tijdens deze bijeenkomst meegenomen in de visie op de verduurzaming van de (veranderende) woningmarkt door Peter van Gameren, directeur Klimaatgarant en Trans-id. Hoe spelen zij het al jaren klaar om woningen “Parisready” te maken?

De ambitie; energieneutrale nieuwbouwwoningen realiseren en bestaande woningen zo snel mogelijk van het gas afhalen. Hoe bereiken zij dit? Door het toepassen van een uniek exploitatiemodel. Waarbij naast energie besparen en een comfortabel binnenklimaat realiseren, ook aan de ROI gedacht wordt.