Het Klimaatgarant exploitatiemodel maakt nieuwbouw duurzaam én betaalbaar 

De prijzen van bouwgrondstoffen en materialen rijzen de pan uit. Hout, staal, maar ook eindproducten zoals isolatiemateriaal en PVC hebben de afgelopen maanden een extreme prijsstijging laten zien en het eind is nog lang niet in zicht. Beleggers, projectontwikkelaars, woningcorporaties en (ontwikkelende) aannemers staan voor een onvoorspelbare markt, die nog eens wordt bemoeilijkt door de nieuwe stikstofregels, de strenge PFAS-normen en de transitie van gas naar elektrisch. Overal in ons land lopen nieuwbouwplannen vertraging op en een ‘perfect storm’ voor de nieuwbouwmarkt ligt op de loer… 
 
Klimaatsysteem uit de vrij op naam-prijs 
Klimaatgarant reikt projectontwikkelaars en ontwikkelende aannemers graag de helpende hand door de vrij op naam (VON)-prijs substantieel te drukken. We halen een deel van de stichtingskosten uit de ‘bijdrage aansluitkosten’ (BAK). Het klimaatsysteem maakt niet langer onderdeel uit van de VON-prijs, maar worden slim verwerkt in een exploitatiemodel inclusief prestatiegarantie. Dit biedt financiële ruimte aan de voorkant én geeft zekerheid richting de toekomst. Bovendien zijn bewoners verzekerd van een zeer duurzame, comfortabele en betrouwbare woninginstallatie, voor een periode tot wel 25 jaar. 
 
Één contactpersoon en één garantiepartij 
Als system integrator verzorgen wij het complete klimaatsysteem. Van (bron)ontwerp, engineering en aanleg t/m financiering, onderhoud en prestatiegarantie en inclusief een stukje bewonerscommunicatie. Een unieke combinatie voor de Nederlandse woningbouw, waarbij opdrachtgevers verzekerd zijn van één contactpersoon en één garantiepartij voor het complete klimaatsysteem. Wij streven altijd naar BENG+ en een energieprestatiecoëfficiënt (EPC) van 0. Om deze ambitie te realiseren, gaan wij uit van de Trias Energetica; een drietrapsraket die zorgt voor een zo efficiënt mogelijk energieverbruik. Wij gaan voor maximaal energetisch rendement. Daarom beschikken onze energieneutrale woningen om te beginnen over een dijk van een schil. Dankzij de toepassing van goede schilisolatie, balansventilatie (wtw), een douche-wtw en triple beglazing wordt het energieverbruik tot een absoluut minimum beperkt. De energievraag die overblijft, wordt duurzaam opgewekt door een warmtepomp met bodemlus, in combinatie met zonnepanelen. 
 
Optimaal comfort voor bewoners 
In onze projecten mikken wij niet alleen op het milieu en een lage energierekening, maar ook op een optimaal comfort. Dit betekent een prettig binnenklimaat, koel in de zomer en warm in de winter, maar ook voldoende warm water uit de kraan. Dat is waar wij ons bed voor uitkomen. En dat is waar u ons op mag afrekenen. 
 
Volledig ontzorgd 
Voor de oplevering van elk project vinden bewonersbijeenkomsten plaats, waarin uitleg wordt gegeven over het systeem en de diverse onderdelen. Zo dragen wij bij aan een optimaal gebruik. Onderdeel van de prestatiegarantie is bovendien een onderhoudscontract. Klimaatgarant verhuurt het klimaatsysteem rechtstreeks aan de bewoners. Geheel zelfstandig of in gezamenlijke exploitatie met de ontwikkelaar. Bovendien kunnen ontwikkelaars ervoor kiezen om de installatie zélf te exploiteren. In alle gevallen geldt dat voor een vast bedrag per maand het centrale verwarmings- en koelsysteem t/m de afsluiter, de tapwatervoorziening, het voorraadvat en het zonne-energiesysteem worden onderhouden, gereinigd en – indien nodig – gerepareerd of vervangen. Ook zijn bewoners verzekerd van een snelle storingsopvolging. Dankzij deze ‘Excellente Service’ worden bewoners volledig ontzorgd. 
 
Geen gedwongen winkelnering 
Overigens is het niet zo dat bewoners hiermee ook aan ons vastzitten. Want hoewel wij ons maximaal committeren, kunnen zij het contract op elk moment opzeggen. Bij de oplevering van het klimaatsysteem hebben bewoners twee opties: huren of kopen. En ook tijdens de huurperiode kunnen bewoners op elk moment overgaan tot koop. Zo bieden we maximale zekerheid tegen minimale verplichtingen. 

Het Klimaatgarant exploitatiemodel maakt nieuwbouw duurzaam én betaalbaar