Brede rol Klimaatgarant bij Het Verborgen Geheim

170 nieuwbouwwoningen in de Rotterdamse wijk Heijplaat worden door Klimaatgarant voorzien van een klimaatsysteem met nul-op de-meter-prestatiegarantie. Het betreft hier een deelfaseproject waarvan fase 1 tot met 4 inmiddels zijn afgerond. Fase 5 en 6 zijn nog in ontwikkeling, voor fase 7 is de verkoop gestart. Projectleider van Klimaatgarant Paul van Dijk vertelt over de reeds opgeleverde woningen en de rol van Klimaatgarant.

Van Dijk: ,,Op verzoek van de gemeente zijn de twee-onder-één-kapwoningen en rijwoningen nul-op-de-meter gemaakt. De woningen hebben daarvoor een geschikte schil gekregen, die bestaat uit optimale ventilatie, isolatie en triple glas in plaats van dubbelglas. In de grond vinden we de warmte-opslag die het mogelijk maakt om warmte die in de zomer is opgewekt, op te slaan om de rest van het jaar terug te geven. Onder iedere woning zijn bronnen aangebracht.’’

Bundel voor eigen verbruik

De woningen hebben een gebruiksgebonden energieverbruik, legt Van Dijk uit. ,,Dat verbruik heeft betrekking op verwarming, warm tapwater, koeling en ventilatie en een vastgestelde bundel voor eigen energieverbruik als het gaat om verlichting, koelkast en wandcontactdozen. Deze worden door het PV-veld op het dak opgewekt over gemiddeld 5 jaar. Daarbij is er gekozen voor oplossingen die goed passen bij de woningen en de nul-op-de-meter-ambitie: het Itho Daalderop QualityFlow ventilatiesysteem, Autotemp, de WPU 4G warmtepomp met bodemwarmtewisselaar, PV-panelen en omvormers. In toekomstige woningen worden Autotemp en QualityFlow vervangen door het HRU 300 wtw-ventilatiesysteem en de WPU 5G warmtepomp.’’

Uitdaging in de bodem

De uitdaging in het project zat ‘m in de bodem, weet Van Dijk. ,,De bodem op Heijplaat was niet bepaald ideaal, verre van zelfs. Met een verontreinigde, drassige ondergrond en een zeer hoog grondwaterpeil was het boorwerk van de bronnen een extra uitdaging, waarbij de boorstelling verhoogd moest worden. Hetzelfde gold voor het mooi aanbrengen van panelen met de juiste maatvoering op het dak met dakramen in het PV-veld.’’

Verantwoording bij één partij

Klimaatgarant speelt een brede rol als het gaat om de totstandkoming, vertelt Van Dijk. ,,We helpen de ontwikkelaar of aannemer met technische knowhow zonder dat er een externe adviseur nodig is. Alle verantwoording ligt daarmee bij één partij. We hebben langlopende instandhoudingscontracten, welke flexibel inzetbaar zijn door de opdrachtgever of uiteindelijke eigenaar. We adviseren ook op het gebied van ventilatie, douche-wtw en voorzieningen om de techniek goed te laten functioneren, die vervolgens door de aannemer worden aangebracht. Dat varieert van het verzorgen van vergunningen voor bronaanleg tot doorrekening van een optimaal bodemontwerp. Het zijn allemaal zaken die invloed hebben op de energievoorziening. Je wilt bijvoorbeeld geen bodemsysteem maken dat uitgeput kan raken. We kunnen garanties bieden, maar woningen moeten ook aan bepaalde eisen voldoen. We eisen bijvoorbeeld kaders als het gaat om isolatiewaarde en kierdichtheid. Op basis van voorzieningen zoals de schil en dichtheid kunnen we de installatie bepalen. De woning wordt vervolgens geleverd met het complete klimaatsysteem, waarbij we tien jaar garantie geven op een goede werking. Dat maakt onze aanpak uniek.’’

Projectpartners en informatie

De opdrachtgever is Van Omme & De Groot Projectontwikkelaars en Bouwers. Bronnen worden aangelegd door Remon Grondboringen, verslepingen door Van Dijk Leidingwerken, WKO door Giesbers Installatiebedrijf en PV door Biggor Solar.

Meer informatie over het project is te vinden op https://hetverborgengeheim.nl.

Brede rol Klimaatgarant bij Het Verborgen Geheim
Logo VORM
Logo IBBkondor
Logo HD Groep
Logo Boele van Eesteren
Logo Van Wijnen