Klimaatgarant - Garantie

Wij geloven in onze aanpak voor duurzame woningen en staan vierkant achter ons product. Het bewijs: onze energieprestatiegarantie. Of het nu gaat om energieneutrale koopwoningen, huurwoningen met een energieprestatievergoeding (EPV) of BENG woningen: wij garanderen dat uw woningen ten minste 25 jaar aan de afgesproken energieambitie voldoen. Hierbij bieden wij de zekerheid van een lage of zelfs helemaal geen energierekening, een comfortabel binnenklimaat, voldoende verse lucht én ruim voldoende warm tapwater. 

Om deze belofte waar te kunnen maken, houden wij het onderhoud in eigen hand. Voor een vast bedrag per maand onderhouden wij de warmtepompen en zonnepanelen en vervangen wij de filters van de balansventilatie. Overigens is het niet zo dat u daarmee aan ons vastzit. Want hoewel wij ons maximaal committeren, kunt u van uw kant het contract op elk moment opzeggen. Zo bieden we maximale zekerheid tegen minimale verplichtingen. Mooie deal, toch? 

Onderhoudsvormen

Voor onze zakelijke opdrachtgevers bieden we, afhankelijk van het project, diverse onderhoudsvormen aan. Hieronder vindt u een korte beschrijving van de verschillende vormen: 

Overeenkomst met prestatiegarantie

In projecten waar Klimaatgarant zowel de warmtepompen, voorraadvaten, bronnen als zonnepaneleninstallatie levert, is een prestatiegarantie mogelijk. Afhankelijk van de zonnepaneleninstallatie en energetische eigenschappen van de woning zijn verschillende garantieniveaus gedefinieerd. De prestatiegarantie omvat bij Klimaatgarant altijd het all-in onderhoud, inclusief het vervangen van onderdelen of (indien nodig) de installatie zelf. Ook arbeidsloon en voorrijkosten zijn inbegrepen, evenals monitoring op afstand en een gevolgschadevergoeding indien de overeengekomen prestatie onverhoopt niet wordt gehaald.

Nul-op-de-Meter (NOM) prestatiegarantie (voor koopwoningen)

Deze prestatiegarantie voldoet aan de eisen uit de ‘Tijdelijke regeling hypothecair krediet’ per 1-1-2019 en betreft een 10-jarige energieprestatiegarantie voor ‘Nul-op-de-Meter’ (NOM) wonen. Klimaatgarant verzorgt gedurende de looptijd van de overeenkomst het all-in onderhoud inclusief eventuele vervanging van (onderdelen van) de warmtepomp, de bron, het voorraadvat, de zonnepanelen en de omvormer. Daarnaast vergoedt Klimaatgarant eventuele gevolgschade, indien de zonnepanelen gedurende de eerste 10 jaar van de looptijd onvoldoende elektriciteit opwekken. De door de zonnepanelen opgewekte elektriciteit en door de warmtepomp en ventilatie-installatie gebruikte elektriciteit worden separaat gemeten. Monitoring (beheer op afstand) is bij deze onderhoudsvorm noodzakelijk en standaard inbegrepen.

EPV prestatiegarantie (Nul-op-de-Meter voor huurwoningen)

Deze prestatiegarantie voldoet aan de eisen uit de wetgeving rond de EnergiePrestatieVergoeding (EPV). Klimaatgarant verzorgt gedurende de looptijd van de overeenkomst het all-in onderhoud inclusief eventuele vervanging van (onderdelen van) de warmtepomp, de bron, het voorraadvat, de zonnepanelen en de omvormer. Klimaatgarant verzorgt de inhoud van de noodzakelijke rapportages aan de huurders en vergoedt eventuele gevolgschade, indien de zonnepanelen gedurende een projectspecifieke periode (vaak de eerste 10 of 25 jaar vanaf oplevering) onvoldoende elektriciteit opwekken. De door de zonnepanelen opgewekte elektriciteit en door de warmtepomp en ventilatie-installatie gebruikte elektriciteit worden separaat gemeten. Bovendien worden de gegevens uit de ‘slimme meter’ van de netbeheerder uitgelezen, zodat het huishoudelijk verbruik bepaald én gerapporteerd kan worden. Monitoring (beheer op afstand) is bij deze onderhoudsvorm noodzakelijk en standaard inbegrepen. 

EPC 0 prestatiegarantie

Bij deze onderhoudsvorm garandeert Klimaatgarant dat de zonnepanelen voldoende elektriciteit opwekken voor verwarming, koeling, warm tapwater en ventilatie. Klimaatgarant verzorgt gedurende de looptijd van de overeenkomst het all-in onderhoud inclusief eventuele vervanging van (onderdelen van) de warmtepomp, de bron, het voorraadvat, de zonnepanelen en de omvormer. Daarnaast vergoeden wij eventuele gevolgschade, indien de zonnepanelen gedurende de looptijd minder elektriciteit opwekken dan de warmtepomp en ventilatie-installatie gebruiken. De door de zonnepanelen opgewekte elektriciteit en door de warmtepomp en ventilatie-installatie gebruikte elektriciteit worden apart gemeten. Monitoring (beheer op afstand) is bij deze onderhoudsvorm noodzakelijk en standaard inbegrepen.

Overeenkomsten met alleen instandhouding

In projecten waar Klimaatgarant wel de warmtepompen, voorraadvaten en bronnen levert maar niet de zonnepanelen of indien er onvoldoende zonnepanelen zijn geplaatst, is een instandhoudingsovereenkomst mogelijk. Deze instandhouding omvat het all-in onderhoud inclusief eventuele vervanging van (onderdelen van) de warmtepomp, de bron, het voorraadvat en de door Klimaatgarant geleverde zonnepanelen, inclusief eventuele vervanging en beheer op afstand (monitoring). Bij woningen met een gezamenlijke bron biedt Klimaatgarant het bronbeheer inclusief monitoring separaat aan via de Vereniging van Eigenaren. Overeenkomsten met instandhouding hebben een looptijd tot 25 jaar en kunnen alleen tussentijds worden opgezegd door de opdrachtgever. 

Overeenkomst met alleen beheer op afstand (monitoring)

Deze overeenkomst omvat het op afstand uitlezen van de warmtepomp en – indien aanwezig – de kWh-teller van de omvormer van de zonnepaneleninstallatie. De gegevens zijn toegankelijk via de Itho Daalderop monitoringsplatform. Storingsmeldingen kunnen worden verstuurd naar een door de opdrachtgever te bepalen onderhoudspartij. Bewonerstoegang, beheerderstoegang en toegang voor onderhoudspartijen kunnen apart worden ingegeven. 

Alle onderhoudsvormen worden afgesloten met een ingangsdatum gelijk aan de opleverdatum van de woning. Benieuwd welke voorwaarden op uw specifieke project van toepassing zijn? Kijk dan in uw energieprestatiecontract.