Veelgestelde vragen

Energieneutraal

Wat is een energieneutrale woning?

Een energieneutrale woning is een woning waarvan de zonnepanelen voldoende energie opwekken om – bij normaal gebruik – alle woninggebonden installaties te voeden. Tot de woninggebonden installaties behoren de warmtepomp en WTW-installatie (balansventilatie). Het verbruik voor verlichting en huishoudelijk verbruik wordt hierbij dus buiten beschouwing gelaten. Alternatieve benamingen voor een energieneutrale woning zijn een nul-energiewoning, energie-nulwoning, energiebalanswoning of EPC-0-woning.

Normaal gebruik betekent dat het verwarmen van de woning en de bereiding van warm tapwater worden gedaan in de Eco-stand van de warmtepomp. Bewoners kunnen hiervan afwijken wanneer een hoger comfortniveau gewenst is. Hierbij moeten zij wel rekening houden met een verhoogd energieverbruik, dus een hogere energierekening.

Hoe draagt Klimaatgarant bij aan een energieneutrale woning?

Klimaatgarant streeft altijd naar BENG+ en een energieprestatiecoëfficiënt (EPC) van 0. Dat is fors minder dan de 0,4 die wettelijk is voorgeschreven. Om onze ambitie te realiseren, gaan wij uit van de Trias Energetica; een drietrapsraket die ervoor zorgt dat zo efficiënt mogelijk met het energieverbruik wordt omgegaan. Wij gaan voor maximaal energetisch rendement. Daarom beschikken onze woningen om te beginnen over een dijk van een schil. Dankzij bouwkundige maatregelen zoals goede isolatie, balansventilatie (WTW) en triple beglazing wordt het energieverbruik tot een absoluut minimum beperkt. De energievraag die overblijft, wordt duurzaam opgewekt door een WKO-installatie en zonnepanelen. Het aantal zonnepanelen wordt per woning berekend en is onder andere afhankelijk van de oriëntatie.

Waarmee kan Klimaatgarant opdrachtgevers ondersteunen?  

Wij ondersteunen opdrachtgevers met een zeer efficiënt en duurzaam energiesysteem, waarin nadrukkelijk aandacht wordt besteed aan de energiezuinigheid, het rendement en de levensduur van de installaties. Om een optimale (energie)prestatie te borgen, komen we graag zo vroeg mogelijk bij de relevante stakeholders aan tafel. Hierdoor kunnen we onze expertise perfect in de plattegronden van de woningen integreren.  

(Bijna) energieneutrale gebouwen (BENG)  

Wat is BENG?

Steeds meer woningen in ons land zijn energieneutraal. Sinds 1 januari 2021 is het zelfs verplicht om (bijna) energieneutraal (BENG) te bouwen. Hierbij wordt de energieprestatie niet langer uitgedrukt in EPC, maar in drie energieprestatie-indicatoren:  

  • De energiebehoefte-indicator in kWh/m² (BENG-1)  
  • De primaire fossiele energie-indicator in kWh/m² (BENG-2)  
  • Het aandeel hernieuwbare energie in % (BENG-3)  

  De BENG-eisen hebben als doel om de energiebehoefte van gebouwen terug te dringen, fossiel energiegebruik te beperken en hernieuwbare energie beter te benutten. Voor meer informatie hierover, verwijzen wij u graag naar de website van het RVO. 

Wat betekenen de nieuwe BENG-eisen voor Klimaatgarant?

Voor de prestatiegaranties van Klimaatgarant hebben de nieuwe BENG-eisen geen enkele invloed. Klimaatgarant gaat al jarenlang voor een maximaal energetisch rendement (BENG+). Daarom beschikken onze woningen om te beginnen over een dijk van een schil. Dankzij goede isolatie, balansventilatie (WTW) en triple beglazing wordt het energieverbruik van de woningen tot een absoluut minimum beperkt. De energievraag die overblijft, wordt duurzaam opgewekt en afgegeven met behulp van een warmtekoudeopslag (WKO), warmtepompen en zonnepanelen. Daarmee voldoen we volledig aan de nieuwe BENG-eisen.

Waarmee kan Klimaatgarant opdrachtgevers ondersteunen?

Wij ondersteunen opdrachtgevers met een zeer efficiënt en duurzaam energiesysteem, waarin nadrukkelijk aandacht wordt besteed aan de energiezuinigheid, het rendement en de levensduur van de installaties. Om een optimale BENG (energie)prestatie te borgen, komen we graag zo vroeg mogelijk bij de relevante stakeholders aan tafel. Hierdoor kunnen we onze expertise perfect in de plattegronden van de woningen integreren.  

Nul-op-de-Meter (NOM)

Wat is Nul-op-de-Meter (NOM)?

In een Nul-op-de-Meter (NOM) woning wordt het netto energieverbruik tot nul gereduceerd. Daarmee gaat een NOM-woning een stapje verder dan een energieneutrale woning. Waar in een energieneutrale woning voldoende energie wordt opgewekt om alle woninggebonden installaties te voeden, moet in een NOM-woning ook het gestandaardiseerd huishoudelijke verbruik worden gedekt. Hierbij wordt rekening gehouden met het energieverbruik voor verwarming, koeling, ventilatie, warm tapwater en verlichting bij een gestandaardiseerd gebruik en onder standaard klimaatcondities.  

Hoe draagt Klimaatgarant bij aan een Nul-op-de-Meter (NOM) gebouw?

Ook bij Nul-op-de-Meter (NOM) wonen is de Trias Energetica het uitgangspunt. Om de energievraag tot een minimum te beperken en een maximaal rendement te borgen, beschikken onze NOM-woningen over een dijk van een schil. Dankzij bouwkundige maatregelen zoals goede isolatie, balansventilatie (WTW) en triple beglazing wordt het energieverbruik tot een absoluut minimum beperkt. De energievraag die overblijft, wordt duurzaam opgewekt door een warmtekoudeopslag (WKO) en zonnepanelen. En ook de energievraag voor gestandaardiseerd huishoudelijk verbruik wordt duurzaam opgewekt.  

Waarmee kan Klimaatgarant opdrachtgevers ondersteunen?

Wij ondersteunen opdrachtgevers met een zeer efficiënt en duurzaam energiesysteem, waarin nadrukkelijk aandacht wordt besteed aan de energiezuinigheid, het rendement en de levensduur van de installaties. Om een optimale NOM (energie)prestatie te borgen, komen we graag zo vroeg mogelijk bij de relevante stakeholders aan tafel. Hierdoor kunnen we onze expertise perfect in de plattegronden van de woningen integreren.  

Energieprestatievergoeding (EPV)

Wat is een energieprestatievergoeding (EPV)?  

In dit geval huren bewoners een Nul-op-de-Meter (NOM) woning van een woningcorporatie. Naast de woninginstallaties wordt ook de energie voor huishoudelijk verbruik zelf opgewekt. Bewoners ontvangen geen energierekening meer. In ruil voor de gegarandeerde energieprestaties betalen de huurders wel een vast bedrag per maand aan hun verhuurder: de energieprestatievergoeding (EPV). Voor corporaties is dit een mooie manier om te investeren in duurzame, comfortabele en Nul-op-de-Meter (NOM) woningen, zonder dat dit leidt tot hogere woonlasten voor hun huurders. Een win-winsituatie, dus.  

Wat kan Klimaatgarant hierin betekenen?  

Duurzame woningen realiseren. Dat doet Klimaatgarant graag en goed. Zo goed zelfs, dat we hierop een garantie afgeven. Naast de standaard fabrieksgarantie geven wij ook een energieprestatie af op onze installaties. Daarbij leggen we de lat hoog. Wij garanderen de overeengekomen energieprestaties voor een periode van 25 jaar. Ook als die prestaties een zeer lage EPC / (bijna) energieneutraal gebouw (BENG) of Nul-op-de-Meter (NOM) woning betreffen. De energieprestatiegarantie gaat altijd gepaard met een onderhoudscontract. Hiermee zijn corporatie én bewoners verzekerd van een goed werkende installatie, voor een periode van minimaal 25 jaar. Bovendien hebben corporaties de garantie dat zij hun investering kunnen terugverdienen via de energieprestatievergoeding (EPV).  

 

Daarnaast ontzorgen we woningcorporaties door de complete documentenstroom en contractvorming al voorbereid te hebben. Hierin staat bijvoorbeeld duidelijk vermeld welke opwekking per woning gehaald moet worden, om aan de EPV te voldoen. Al onze documenten en contracten voldoen aan de wettelijke regels van de EPV én Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

En hoe maakt Klimaatgarant de EPV-belofte waar?  

Om onze EPV-belofte waar te kunnen maken, houden wij het onderhoud in eigen hand. Voor een vast bedrag per maand onderhouden wij de warmtepompen en zonnepanelen en vervangen wij de filters van de balansventilatie. Overigens is het niet zo dat u daarmee aan ons vastzit. Want hoewel wij ons maximaal committeren, kunt u van uw kant het contract op elk moment opzeggen. Maximale zekerheid tegen minimale verplichtingen. Mooie deal, toch?  

Garantie

Hoeveel jaar garantie biedt Klimaatgarant op de afgesproken energieprestaties?  

Wij garanderen de overeengekomen energieprestaties voor een periode van maar liefst 25 jaar. Ook als die prestaties een zeer lage EPC / (bijna) energieneutraal gebouw (BENG) of Nul-op-de-Meter (NOM) woning betreffen. Daarmee zijn wij uniek in Nederland.  

Hoe maakt Klimaatgarant deze garantieperiode waar?  

Klimaatgarant behoort tot de pioniers in duurzame woningbouw. Wij verzorgden al duurzame binnenklimaatoplossingen voor nieuwbouwwoningen, lang voordat dit de norm werd. En we houden ze na oplevering ‘op de radar’. Dankzij een uitgebreide monitoring weten we precies hoe de installaties in de loop der tijd presteren. Wat werkt wel en wat niet? Met die kennis kunnen we onze producten verbeteren en energieneutraal wonen steeds verder perfectioneren. Dit heeft geleid tot een ijzersterk energieneutraal concept, dat geschikt is voor verschillende typen nieuwbouwwoningen. Bovendien houden we het onderhoud in eigen hand.  

Wie kan eventuele vragen beantwoorden?  

Bij vragen kunt u contact opnemen met de Klimaatgarant helpdesk, via: 088-427 55 56 of met de bij u bekende Klimaatgarant (sales)medewerker.  

Exploitatie

Hoe gaat de exploitatie van het energiesysteem in zijn werk?  

Om onze energiebeloftes te kunnen waarmaken, houden wij het onderhoud in eigen hand. Voor een vast bedrag per maand worden het centrale verwarmings- en koelsysteem t/m de afsluiter, de tapwatervoorziening t/m het tapwatervat en het zonnestroomsysteem onderhouden, gereinigd en – indien nodig – gerepareerd of vervangen. De filters van het ventilatiesysteem worden jaarlijks vervangen. Bovendien leveren we één keer per jaar een set nieuwe filters per post. Ook zijn corporaties én bewoners verzekerd van een snelle storingsopvolging.  

Wat zijn de mogelijkheden?  

Bij oplevering van het klimaatsysteem biedt Klimaatgarant twee contractopties: huur en instandhouding of koop en instandhouding, waarbij het tevens mogelijk is om tijdens de huurperiode alsnog het systeem te kopen. Wanneer de maandelijkse kosten netjes worden voldaan, staat Klimaatgarant in voor de energieprestatie, het onderhoud én de service van het complete energiesysteem.  

Kan ik het contract ook tussentijds opzeggen?  

Onderhoud maakt standaard onderdeel uit van onze energieprestatiegarantie. Echter is het niet zo dat u daarmee aan ons vastzit. Want hoewel wij ons maximaal committeren, kunt u van uw kant het contract op elk moment opzeggen. Maximale zekerheid tegen minimale verplichtingen, dus.  

Wie kan eventuele vragen beantwoorden?  

Bij vragen kunt u contact opnemen met de Klimaatgarant helpdesk, via: 088-427 55 56 of met de bij u bekende Klimaatgarant (sales)medewerker.

Reviseren

Wat is reviseren? 

Reviseren is het controleren en eventueel herstellen van installatiecomponenten. Bij goed gebruik en bij gedegen, jaarlijks onderhoud gaat de warmtepomp met gemak 25 jaar mee. Wel moeten gedurende deze looptijd slijtageonderdelen hersteld of vervangen worden, zoals de compressor.   

Waarom kiest Klimaatgarant ervoor om haar warmtepompen te reviseren?

Onze aanpak is in alle opzichten duurzaam. Ook als het gaat om onderhoud en reparatie. Bij goed gebruik en jaarlijks onderhoud gaat bijvoorbeeld de compressor van de warmtepomp met gemak > 100.000 draaiuren mee. In plaats van de warmtepomp hierna te vervangen, geven wij de voorkeur aan reviseren. Dit geldt tevens voor eventuele andere slijtage-onderdelen. Wij schrijven onze warmtepompen niet zomaar af, met oog op ons milieu én een zo laag mogelijke Total Cost of Ownership (TCO) voor onze klanten. Door te reviseren in plaats van vervangen namelijk, wordt een herinvestering gedurende de contracttijd voorkomen. Bovendien geeft reviseren aanzienlijk minder (bewoners)overlast. De warmtepomp en het voorraadvat blijven namelijk gewoon in de woning staan. Uiteraard blijft onze energieprestatiegarantie ook na het reviseren recht overeind. Dat betekent: een hoge kwaliteit tegen lagere kosten. En dat voor minimaal 25 jaar.

Monitoring

Waarom doet Klimaatgarant aan monitoring?  

In plaats van een garantie op sec de werking van de technische installaties, biedt Klimaatgarant ook garanties op de energieprestatie aan. Deze garanties zijn projectspecifiek. Hierin zijn we uniek in de markt. De energieprestatiegarantie is mogelijk, doordat we onze energiesystemen al decennialang na oplevering blijven monitoren. Volledig binnen de wettelijke kaders van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), uiteraard. Hierdoor hebben we een gigantische database opgebouwd met meer dan 20.000 woningen en appartementen. Door al deze data te analyseren, weten we exact hoe onze installaties zich gedurende hun levensduur gedragen en wat ervoor nodig is om de afgesproken energieambities gedurende 25 jaar te borgen.  

Welke waarden worden door Klimaatgarant gemeten?  

Wij meten en monitoren de energie die door de zonnepanelen wordt opgewekt. Ook houden we de thermostaatinstellingen in de gaten, zodat we te allen tijde kunnen aantonen of de installatie volgens afspraak functioneert. De monitoring is ook preventief: bij afwijkende waarden kunnen we namelijk direct service en onderhoud verlenen.  

Hoe wordt monitoring geregeld met de bewoners?  

Bewoners moeten van tevoren toestemming geven voor de monitoring. Ook worden zij geïnformeerd over waar hun gegevens voor worden gebruikt en hoe lang data wordt opgeslagen. De monitoring van de energiesystemen voldoet volledig aan de wettelijke kaders van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bewoners die toestemming geven voor monitoring krijgen toegang tot het monitoringsportaal, waarop zij de monitoring van hun eigen woning kunnen volgen.  

Hoe zit het met privacy?  

De monitoring van de energiesystemen voldoet volledig aan de wettelijke kaders van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bewoners moeten van tevoren toestemming geven voor de monitoring. Ook worden zij geïnformeerd over waar hun gegevens voor worden gebruikt en hoe lang data wordt opgeslagen.  

Service/aftersales

Waaruit bestaat de aftersales van Klimaatgarant?  

Naast de fabrieksgaranties op de afzonderlijke installaties geeft Klimaatgarant een energieprestatiegarantie af op het complete energiesysteem. Om onze energiebeloftes waar te kunnen maken, houden wij het onderhoud in eigen hand. Voor een vast bedrag per maand worden het centrale verwarmings- en koelsysteem t/m de afsluiter, de tapwatervoorziening t/m het tapwatervat en het zonnestroomsysteem onderhouden, gereinigd en – indien nodig – gerepareerd of vervangen. De filters van het ventilatiesysteem worden jaarlijks vervangen. Bovendien leveren we één keer per jaar een set nieuwe filters per post. Ook zijn corporaties én bewoners verzekerd van een snelle storingsopvolging.  

Waar kunnen bewoners terecht met vragen?  

Bewoners met vragen kunnen terecht op de Klimaatgarant website, waar wij de meest gestelde vragen alvast hebben beantwoord. Ook kunnen zij contact opnemen met de Klimaatgarant helpdesk, via: 088 427 55 56.