Energieambities

Duurzame concepten: de Trias Energetica  

Klimaatgarant levert duurzame concepten. Wij streven altijd naar BENG+ en een energieprestatiecoëfficiënt (EPC) van 0. Dat is fors minder dan de 0,4 EPC die wettelijk is voorgeschreven. Om onze ambitie te realiseren, gaan wij uit van de Trias Energetica; een drietrapsraket die ervoor zorgt dat zo efficiënt mogelijk met het energieverbruik wordt omgegaan. Wij gaan voor maximaal energetisch rendement. Daarom beschikken onze Nul-op-de-Meter (NOM) woningen om te beginnen over een dijk van een schil. Dankzij bouwkundige maatregelen zoals goede isolatie, balansventilatie (WTW) en triple beglazing wordt het energieverbruik tot een absoluut minimum beperkt. De energievraag die overblijft, wordt duurzaam opgewekt door een warmtekoudeopslag (WKO) en zonnepanelen.  

In onze projecten maken we gebruik van slimme en duurzame ontwerpen die zich al in duizenden woningen hebben bewezen en die zichzelf terugverdienen. Zo maken we duurzaamheid rendabel!  

 

Eén concept, verschillende varianten

Het Nul-op-de-Meter (NOM) concept vormt de basis voor ons werk. Dit betekent echter niet dat het realiseren van duurzame woningen een ‘one size fits all’ kwestie is. Integendeel. Nederland kent verschillende soorten woningen. Bovendien hebben klanten uiteenlopende wensen. Daarom bieden wij binnen ons concept verschillende varianten aan.  

 

TECHNISCHE VARIANTEN

De bodemlussen worden exact afgestemd op het soort woning én de bodemopbouw/het bodemzijdig vermogen.  

Grondgebonden woningen  

Voor grondgebonden woningen adviseren wij individuele systemen, waarbij elk huishouden een eigen warmtepomp én individuele bodemlus krijgt.  

Appartementen  

Bij kleinschalige appartementencomplexen is sprake van een minicollectief. Elk huishouden krijgt in dit geval zijn eigen warmtepomp, terwijl de bodemlus wordt gedeeld.  

Woontorens  

Bij woontorens wordt een zogenaamd collectief (gedeeld) bronnenveld aangelegd. Ook hier behoudt elk huishouden zijn eigen warmtepomp.  

BIJNA ENERGIENEUTRALE GEBOUWEN (BENG)  

BENG is het nieuwe uitgangspunt  

Steeds meer woningen in ons land zijn energieneutraal. Sinds 1 januari 2021 is het zelfs verplicht om (bijna) energieneutraal (BENG) te bouwen. Hierbij wordt de energieprestatie niet langer uitgedrukt in EPC, maar in drie energieprestatie-indicatoren:  

  • De energiebehoefte-indicator in kWh/m² (BENG-1)  
  • De primaire fossiele energie-indicator in kWh/m² (BENG-2)  
  • Het aandeel hernieuwbare energie in % (BENG-3)  

Klimaatgarant gaat voor een maximaal energetisch rendement. Daarom beschikken onze woningen om te beginnen over een dijk van een schil. Dankzij goede isolatie, balansventilatie (WTW) en triple beglazing wordt het energieverbruik van de woningen tot een absoluut minimum beperkt. De energievraag die resteert, wordt duurzaam opgewekt en afgegeven dankzij een warmtekoudeopslag (WKO), warmtepompen en zonnepanelen. Daarmee voldoen we volledig aan de nieuwe BENG-eisen.  

ENERGIENEUTRAAL  

Energieneutraal wonen met een lease- of koopconstructie  

Klimaatgarant zorgt voor (bijna)energieneutrale woningen en levert daarbij een energieprestatiegarantie voor 25 jaar, inclusief bijbehorend onderhoudscontract. Wij verhuren de installaties rechtstreeks aan de bewoner. Deze bewoner betaalt een vast bedrag per maand en wordt in ruil hiervoor compleet ontzorgd. Voordeel van deze constructie voor ontwikkelaars is dat de stichtingskosten lager zijn.  

In het geval van een (bijna)energieneutrale-woning verlenen banken vaak een extra hypotheekfaciliteit of rentekorting.  Ieder project is anders daarom bieden we onze zakelijke opdrachtgevers op projectniveau verschillende onderhoudsvormen aan.  

NUL-OP-DE-METER (NOM)  

Nul-op-de-Meter (NOM) koopwoningen  

Bij Nul-op-de-Meter (NOM) koopwoningen worden particuliere bewoners eigenaar van het energiesysteem. Om het klimaatsysteem te financieren, kunnen zij een extra hypothecaire lening aanvragen bij hun bank. Voorwaarde hiervoor is een energieprestatiegarantie van ten minste 10 jaar. Klimaatgarant geeft een energieprestatiegarantie af van 25 jaar, in combinatie met een onderhoudscontract. Hiermee zijn woningeigenaren verzekerd van een goed werkende installatie, voor een periode van minimaal 25 jaar.

EPV

Huurwoningen met energieprestatievergoeding (EPV)  

Bij deze variant huren bewoners een Nul-op-de-Meter (NOM) woning van een woningcorporatie. Naast de woninginstallaties wordt ook de energie voor huishoudelijk verbruik zelf opgewekt. Bewoners ontvangen geen energierekening meer. Wel zo prettig, aangezien de energieprijzen de laatste 10 jaar enorm zijn gestegen. In ruil voor de gegarandeerde energieprestatie betalen de huurders een vast bedrag per maand aan hun verhuurder: de energieprestatievergoeding (EPV). Voor corporaties is dit een mooie manier om te investeren in duurzame, comfortabele en Nul-op-de-Meter (NOM) woningen, zonder dat dit leidt tot hogere woonlasten voor de huurders. Een win-winsituatie.